Cleartix ยาหยอดหลัง กำจัดเห็บหมัด Size L สำหรับสุนัขน้ำหนัก 20-40 kg (สีม่วง)
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Cleartix ยาหยอดหลัง กำจัดเห็บหมัด Size L สำหรับสุนัขน้ำหนัก 20-40 kg (สีม่วง)

ยาหยดกำจัดเห็บ cleartik เคลียร์ติ๊กช์

ชนิดหยดหลังกำจัดเห็บ

ยาหยด cleartik กำจัดเห็บ หมัด และไข่

จำนวน 2 หลอด

ขนาดการใช้

  1. สุนัขน้ำหนักตัวไม่เกิน 10 กิโลกรัม ใช้ขนาด 0.67 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด
  2. สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10 ถึง 20 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1.34 มิลลิลิตร จำนวน 1หลอด
  3. สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 20 ถึง 40 กิโลกรัม ใช้ขนาด 2.68 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด

ควรใช้ทุกเดือนในกรณีที่มีความจำเป็นในการควบคุมเหตุหรือพบร่องรอยของเห็บ

#ยากำจัดเห็บหมัด #ยาหยอดกำจัดเห็บหมัด #ยาหยดกำจัดเห็บหมัด #cleartix