ยาหยดกำจัดเห็บ cleartix เคลียร์ติ๊กช์ ชนิดหยดหลังกำจัดเห็บ สำหรับสุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 20 ถึง 40 กิโลกรัม
สินค้าลดราคา
200.00 บาท
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ยาหยดกำจัดเห็บ  cleartix เคลียร์ติ๊กช์ ชนิดหยดหลังกำจัดเห็บ สำหรับสุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 20 ถึง 40 กิโลกรัม

ยาหยด cleartix กำจัดเห็บ หมัด และไข่ จำนวน 2 หลอด
ขนาดการใช้
สุนัขน้ำหนักตัวไม่เกิน 10 กิโลกรัมใช้ขนาด 0.67 มิลลิลิตรจำนวน1หลอด
สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10 ถึง 20 กิโลกรัมใช้ขนาด 1.34 มิลลิลิตร จำนวน 1หลอด
สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 20 ถึง 40 กิโลกรัมใช้ขนาด 2.68 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด
ควรใช้ทุกเดือนในกรณีที่มีความจำเป็นในการควบคุมเหตุหรือพบร่องรอยของเห็บ