Hamster bangalore บ้านสำหรับหนูแฮมเตอร์ ขนาด 8x24 cm
สินค้ามาใหม่
220.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Hamster bangalore บ้านสำหรับหนูแฮมเตอร์ ขนาด 8x24 cm

บ้านไม้ 1ชั้น มีของเล่นสำหรับหนูแฮมเตอร์ เช่น สไลเดอร์ และที่ปีนสำหรับหนูแฮมเตอร์

ช่วยให้หนูแฮมเตอร์ได้ผ่อนคลาย บ้านทำจากไม้ สามารถพับเก็บได้