Royal canin อาหารแมว Home Life Indoor (แบบตัวเลือก)
สินค้ามาใหม่
165.00 - 680.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

Royal canin อาหารแมว Home Life Indoor

มี 2 ขนาด 

1.ขนาด 400 กรัม 

2.ขนาด 2 กิโลกรัม 

ส่วนผสม : ข้าวสาลี ข้าว โปรตีนจากข้าวสาลี ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น ข้าวโพด ไขมันสัตว์ปีก ตับสัตว์ปีกไฮโดรไลล์ แป้งข้าวสาลี เยื่อใยจากพืชแร่ธาตุ เยื่อหัวบีท น้ำมันถั่วเหลือง วิตามิน ยีสต์ และส่วนประกอบของยีสต์ น้ำมันปลา ฟรุกโต-โอลิโก-แชคคาไรด์ เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม

สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

 

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 11%. กาก ไม่มากกว่า 4.8%. ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%